Denně přepravujeme nebezpečné náklady
Nejrozmanitější klasifikace nebezpečných látek a substancí   

Vaše zboží nás pohání vpřed. Dekády zkušeností, nejmodernější vybavení a kvalifikovaný personál se postarají o to, že Vaše nebezpečné zboží bude doručeno s největší péčí.

Naše flotila vozů je vybavena podle předpisů ADR. Každý řidič má požadované osvědčení ADR a vlastní osobní ochranné vybavení.  
Kontrola platnosti všech požadovaných osvědčení pro přepravu nebezpečného zboží je samozřejmostí a součástí našich procesů kontroly kvality.
 Při příjmu zakázky kontrolujeme povinnost označení a specifické předpisy zemí. Pokud by bylo nutné dbát na specifické předpisy pro přepravu Vašeho nebezpečného zboží, upozorníme Vás na to a zpracujeme optimální řešení Vašich požadavků.
Profil 
 • Zkušeností získané za desetiletí v oblasti přepravy nebezpečného zboží
 • Přepravy s řízenou teplotou i v oblasti přepravy nebezpečného zboží
 • 24 hodin servis – také u krátkodobých zakázek
 • Vybavení ADR na každém voze
 • Všichni řidiči jsou proškoleni ADR v nástavbových kurzech 1 a 7 (výbušné a radioaktivní látky)
 • Proškolený a způsobilý doprovod transportu až do místa vykládky
 • EX III chráněné vozidlo s válečkovými drahami
 • Povolení podle  §7 zákona o výbušninách
 • Doklad o způsobilosti podle § 20 zákona o výbušninách
 • Souvislé další vzdělávání
   

Přeprava radioaktivních látek s Know How 

Přeprava radioaktivních látek je v mnoha odvětvích nevyhnutelná. V medicíně se používají pro stanovení diagnóz a pro terapii. V technice se radioaktivní látky často využívají ke kontrole materiálu bez jeho porušení. Stejně tak je třeba převážet radioaktivní látky pro výzkum. 
Bezpečný a plynulý transport je proto nutností. Toto zajistíme našimi speciálně vybavenými vozidly a za tímto účelem proškolenými řidiči (nástavbové školení pro třídu 7), kteří zabezpečují bezpečnou manipulaci a přepravu.

Ne všechny radioaktivní látky jsou povoleny k přepravě na silnicích. Prosíme, dbejte proto na všechny předpoklady přepravy. Rádi Vám poradíme a vyřídíme za Vás veškeré formality.  

Profil


Přeprava radioaktivních látek

 • Zkušenost s transportem vysoce moderního lékařského vybavení
 • Poradenství pro zákazníky ohledně přepravy a manipulace s radioaktivními látkami
 • Všechna povolení výjimek dle nařízení o ochraně před zářením a skladování látek povolených k silniční přepravě
 • Rychlá a nekomplikovaná žádost o povolení v tuzemsku i v cizině

      

Momentky